Tietoa kirkastamassa: Tilastollinen poliitikkokartta 2015

Lisätietoa ↓
Navigointivalikkoon ↓

Tilastollinen poliitikkokartta 2015

julkaistu ja päivitetty vaalikone, faktorianalyysi, HS.fi, politiikka

Päivitetty 26.4.2015: Hesarin lopullinen vastausaineisto; tilastollinen rotaatiomenetelmä vaihdettu. Faktorianalyysi on laskettu uudestaan tälle aineistolle, ja täten kartta on jälleen muuttunut marginaalisesti. Vertailun vuoksi: 23.2., 5.3., 26.4. Vanhat visualisoinnit ovat saatavilla minulta pyydettäessä.

Yllä oleva kartta esittää kaikkien Hesarin vaalikoneeseen vastanneiden eduskuntavaaliehdokkaiden mielipiteet kaksiulotteisesti. Sijainnit kartalla perustuvat tilastolliseen analyysiin[1] – ne on laskettu siten, että ehdokkaan paikka kartalla selittää mahdollisimman suuren osan hänen vaalikonevastauksistaan.

Kartta on interaktiivinen. Voit pureutua tuloksiin seuraavasti:

  • Osoittamalla ehdokkaan symbolia näet nimen, vaalipiirin, ja puolueen
  • Puolueiden selitteitä näpäyttämällä voit rajata, mitkä puolueet näkyvät kartalla. Oletuksena pienimmät puolueet on piilotettu kartan selkeyden parantamiseksi.
  • Alareunan hakutoiminnolla voit hakea ehdokkaita nimen perusteella.
  • Alareunasta voit myös valita tutkittavan vaalipiirin. Oletuksena kartta näyttää koko maan ehdokkaat.

Erityisen mielenkiintoisen tällaisesta tilastollisesta analyystistä tekee se, että kartta todellakin kuvaa suomalaisien politikkojen mielipiteitä (tai ainakin Hesarin vaalikonevastauksia) erinomaisesti[2][3]. Koska analyysi on tilastollinen, se on erityisen pätevä vain koko ehdokasjoukkoa yhdessä katseltaessa. Valintaa yksittäisten, aika samankaltaisten ehdokkaiden välillä ei kannata tehdä tämän kartan perusteella, vaan tutustumalla heidän todellisiin mielipiteisiinsä.

Kaksi ulottuvuutta, joiden suhteen ehdokkaat tässä esitetään, ovat:

  • Vasemmalla-oikealla: Tämä akseli on hyvin lähellä sitä, mitä perinteisesti ajatellaan vasemmisto-oikeisto-jaolla – eli se sisältää kysymykset, joista vasemmistopuolueilla ja Kokoomuksella on suurimmat erimielisyydet.
  • Ylhäällä-alhaalla: Suurin osa tästä akselista vastaa arvokonservatiivi-arvoliberaali-jaottelua. Suomalaisessa politiikassa jako ei kuitenkaan ole aivan näin selkeä; todellisuudessa kyse on erosta perussuomalaisten ja vihreiden/RKP:n välillä. Siispä tälle akselille sekoittuu myös vähän vihreyttä, ja ehdokas sijaitsee “alempana” myös silloin kun hän kannattaa ruotsin kielen pakollista opettamista.

Tarkat ulottuvuuksien ja kysymysten väliset lataukset löytyvät tämän tekstin lopusta muun materiaalin joukosta.

On huomionarvoista, että periaatteessa tämä kartta on tilastollisesti yhtä pätevä riippumatta siitä, miten sitä on käännetty. Kartta voisi siis yhtä hyvin olla vinossa 5° myötä- tai vastapäivään. Äärirajoilla olevista ehdokkaista voi siis lähinnä sanoa että heidän vastauksensa ovat olleet hyvin äärimmäisiä - ei välttämättä, että ehdokas olisi Suomen oikeistolaisin tai vasemmistolaisin ehdokas.

Teknisiä huomioita:

[1] Analyysi on tehty R:n psych-paketin fa-funktiolla, principal axis -menetelmällä ja ortogonaalisella bentlerT-rotaatiolla. Tein alkuperäisen analyysin varimax-rotaatiolla, mutta se osoittautui päivitetyillä aineistolla epästabiiliksi ja käänsi karttaa huomattavan jyrkkään kulmaan. Menetelmien valintaa lukuun ottamatta tuloksia ei ole tarvinnut peukaloida millään tavalla.

[2] Ehdokkaan kaksiulotteinen sijainti selittää noin 40% vastausten varianssista, eli sijainti kartalla vastaa melkein puolta kaikesta Hesarin vaalikoneen sisältämästä numeerisesta tiedosta. Jos tiedät, mikä scree plot on: katso se tästä.

[3] Kolmas ulottuvuus tässä analyysissä käytetyillä menetelmillä muistuttaisi libertarismia; se kuvaisi sitä, miten ehdokas suhtautuu kauppojen aukioloihin, taksien vapaaseen kilpailuun, ja pakkoruotsiin.

Ajantasaiset materiaalit:

Alla olevat materiaalit julkaistaan lisenssillä Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin.